در این قسمت پیتر سراغ یک فروشگاه آنلاین پوشاک رفته.

اشتباهتی که مدیران این فروشگاه انجام میدن و باعث ورشکستگی مجموعه شده واقغا غیر قابل تصور هستش.

پیشنهاد میکنم این قسمت را از دست ندین.