تلفن هماهنگی

09125366872

آدرس جلسات

تیموری شمالی

آدرس ایمیل

Nima@pourkhalil.com

درخواست جلسه مشاوره

برای چی این فرم را پر کنم؟

با پر کردن این فرم در خواست مشاوره شما مستقیم برای من ارسال میشه و من بعد از تنظیم کردن زمان جلسه با شما تماس خواهم گرفت تا قرار جلسه حضوری و یا آنلاین را با هم هماهنگ کنیم .

نظر دیگران درباره من

16

سال فعالیت

4

پروژه در دست

3

مجموعه ها

30

سایت