امروز با شماییم تا تقسیم بندی و هدفمند کردن بازاریابی را بررسی کنیم با ما همراه باشید.

تقسیم بندی و هدفمند کردن بازاریابی مقاله ی مورد بحث امروز ماست. بازاریابی هدفمند از مراحل خاصی تشکیل شده است که هر کدام را در ادامه برای شما دوستان شرح می دهیم.

تقسیم بندی و هدفمند کردن بازاریابی
تقسیم بندی و هدفمند کردن بازاریابی

ممکن است برخی از شما دوستان سوالاتی در این باره داشته باشید ما به آنها پاسخ می دهیم:

  1. بازاریابی هدفمند از چه مراحلی تشکیل شده است؟
  2. بازاریابی محلی و فردی به چه معناست؟
  3. دسته بندی مشتریان به چند دسته تقسیم می شود؟

 

بازاریابی هدفمند از چه مراحلی تشکیل شده است؟

بازاریابی هدفمند از سه مرحله تشکیل شده است که ما آنها را برای شما شرح می دهیم:

بخش بندی بازار Market Segmentation

هر بازار نامتناجسی به چندین بازار که خصوصیات متناجس بودن را دارد تقسیم می شود. به بیانی دیگر کسانی که در یک خرده بازار هستند نیازهای مشابهی با هم دارند اما خواسته های هر خرده بازار با خرده بازار های دیگر متفاوت می باشد. در نتیجه برای هر قسمت از بازار باید مجموعه ای از بازاریابی های مجزا را تهیه کرد.

 بخش بندی بازار Market Segmentation
بخش بندی بازار Market Segmentation

هدف گیری در بازار Market Target

در قسمت هدف گیری بازار طبق جذابیت های هر قسمت از بازار مثل: توان بالقوه بازار، نرخ رشد، شدت رقابت و… یا حتی بررسی مامویت و هدف های شرکت یک یا چندین بخش از بازار انتخاب می شود.

تعیین جایگاه Market Positioning

در بخش تعیین جایگاه باید با خصوصیات منحصر به فرد خود در ذهن مشتری مزیت های رقابتی را به وجود آورد و در کل خود را در ذهن مشتری ها حک کنید.

نیاز ها و خواسته های فرد با دیگری یکسان نیست به همین دلیل هر کدام از مشتریان یک بازار به حساب می آیند باید به موضوع توجه داشت که شرکت های بزرگ با مشتریان زیادی سروکار دارند اما نباید توجه خود را از طبقه های بزرگتر کم کنند. با یه دسته بندی کلی می توان سطوح بازار را به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

بازاریابی انبوه Mass Marketing

مدیران بازاریابی با این تفکر که محصول تولید شده طبق سلیقه ی همگان است و همه آن را می پسندند به صورت یک شکل و تک سایز بسته بندی کرده و به بازار عرضه می کند در حالی که هیچگونه تنوعی در آن به خرج داده نشده است، هدف از این کار رسیدن به تولید انبوه است. به علت نبود تنوع قیمت تمام شده برای محصول کمتر می شود و همچنین هزینه ی تبلیغات و توزیع نیز کمتر می شوند.

امروزه خیلی از بازاریاب ها برای به دست گرفتن بازار و پیشرفت بیشتر به سلیقه ی همگان توجه دارند.

بخش بندی بازار Segment Marketing

امروزه شرکت ها از تنوع سلیقه ها، خواسته ها، و نیاز های مردم آگاهی پیدا کرده اند و از آنها در بازاریابی خود استفاده می کنند. در چنین شرایطی شرکت ها سعی دارند که بخش های بزرگی از بازار را به بخش های کوچکتر تفکیک کنند تا بتوانند محصولات خود را در یک یا چند بخش ارایه کنند و نیازهایشان را برطرف سازند.

بازاریابی که از چندین بخش متشکل شده است مزیت های بیشتری نسبت به بازاریابی های عمده دارد، زیرا هرچه بازاریابی کوچکتر باشد درخواست های مشتریان را بهتر می شناسد، سفارشاتی طبق سلایق آنها دارد و همچنین در قیمت گذاری نیز بهتر عمل می کند. در نتیجه راه های ارتباطی بیشتری نیز با مشتریان خود دارند.

بازاریابی مبتنی بر بخش های ویژه ی بازار Niche Marketing

این بخش ها درون بازار گروه های بزرگی در بازار محسوب می شوند. فروشنده های بازاریابی مبتنی بر بخش های ویژه ی بازار عمده ی تمرکزان بر زیر مجموعه های بازار است.

بخش های ویژه در واقع زیر مجموعه ای از بازار محسوب می شود که خواسته هایش به خوبی برآورده نشده است. از این رو مشتریان بخش های تخصصی حاضرند برای شرکت هایی که بیشتر به خواسته های آنها توجه دارد مبلغ بالاتری هزینه کنند.

بازاریابی خرد Micro Marketing

منظور از اینگونه بازاریابی ها فراهم آوری و عرضه محصولات طبق سلایق ساکنین محل های خاص می باشد.

بازاریابی محلی و فردی به چه معناست؟

بازاریابی محلی Local Marketing

اینگونه بازیایابی ها شامل عرضه محصولات یک شرکت خاص برای مشتری های محلی می شود که شامل شهرها، همسایگان و یا حتی فروشگاه های ویژه می شوند.

بازاریابی فردی Individual Marketing

بازاریابی فردی آخرین مرحله از بازاریابی می باشد. طراحی اینگونه بازاریابی به گونه ای است که باید برای هر مشتری به طور جداگانه برنامه ریزی کرد وبه برطرف کردن نیاز هایش توجه داشت.

به عنوان مثال هنگامی که به خیاطی می روید سایز و اندازه ی لباس شما فقط مختص به خود شماست و با دیگری متفاوت می باشد. حتی در گذشته خیاط ها و کفاش ها به هر مشتری محصول خاص به خود را ارائه می کردند اما به وجود آمدن انقلاب صنعتی و تولید زیاد آن ها نقش خیاط و کفاش ها کمرنگ شد.

دسته بندی مشتریان به چند دسته تقسیم می شود؟

اصلی ترین بخش این کار دسته بندی بازار است یعنی مشتریان را به گروه های مجزا تقسیم بندی کردن که هر بخش بندی طبق میزان شباهت مشتریان به همدیگر است.

دسته بندی مشتریان به چند دسته تقسیم می شود؟
دسته بندی مشتریان به چند دسته تقسیم می شود؟

برای دسته بندی مشتریان به سه رویکرد باید توجه داشت که شامل:

دسته بندی قیاسی:

در بین دسته بندی ها دسته بندی قیاسی ساده ترین رویکرد را دارد و اساس آن معمولا خصوصیاتی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند مثل صنعت و اندازه شرکت.

برای متمایز کردن مشتریان از هم از یک رویکرد خاص استفاده می کنند. با این وجود امکان اینکه دسته بندی قیاسی مشتریان معتبر نباشد هم وجود دارد و دلیل آن وجود شرکت هایی با صنعت و اندازه ی یکسان اند که ممکن است نیاز های بسیار متفاوتی داشته باشند.

دسته بندی نیاز محور:

این دسته بندی ها طبق محرک های متمایز کننده و محرکی است که مشتریان برای محصول و یا حتی خدمت ارائه شده ی به خصوصی قرار می دهند. این نیاز ها با تحقیقات اولیه ی بازار دیده می شوند. که طبق این نیاز ها دسته بندی ها و مرزهای بین آنها مشخص می شوند.

دسته بندی ارزش محور:

دسته بندی ارزش محور برای مشتریان طبق ارزش اقتصادی آنها در نظر گرفته می شود، یعنی مشتریانی که ارزش اقتصادی آنها یکسان است را در یک دسته ی انفرادی قرار می دهند که مورد هدف قرار دادن آنها راحت تر است.

با تشکر از شما عزیزان که در خواندن این مقاله صبور بودید هدف ما آشنایی شما با مطالب فوق است امیدواریم رضایتمند بوده باشد.