فروش 4p
اخبار
نیما پورخلیل

مدل بازاریابی کاتلر

در این مقاله به بررسی موضوع فروش 4p می پردازیم. شاید اکثر مردم علم بازاریابی را نوعی تبلیغ بدانند اما بازاریابی علمی است که به

ادامه مطلب