دوره مبانی دیجیتال مارکتینگ

مبانی بازاریابی دیجیتال

عنوانتوضیحاتنسخهاندازهبازدیدهاتاریخ انتشاردانلود
00 – مبانی بازاریابی دیجیتال 75.85 مگابایت10421-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
01 بازاریابی دیجیتال چیست؟ 75.85 مگابایت421-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2 – محصول (ایده تولید) 54.28 مگابایت121-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-1product 38.51 مگابایت321-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-2price 45.55 مگابایت421-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-3-1dbi 24.33 مگابایت121-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-3-2 3.75 مگابایت221-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-3-3tools 30.29 مگابایت721-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-3-ECRM 29.11 مگابایت121-07-2022 دانلودپیش‌نمایش
2-3-important_noticee 38.07 مگابایت421-07-2022 دانلودپیش‌نمایش